Wat gebeurt er met mijn woning als ik ga scheiden?

Was u getrouwd en heeft u destijds samen een woning gekocht? Op het moment dat u gaat scheiden komt hier veel bij kijken, waaronder de verdeling van de woning. In de meeste gevallen zal een van de beide ex-partners in de woning blijven wonen. Hij of zij krijgt het huis toebedeeld en zal de ander moeten uitkopen. De bank dient medewerking te verlenen, vooral op het moment dat de nieuwe hypotheeknormen het eigenlijk niet toelaten om de woning over te schrijven op slechts een van de beide ex-partners.

Hypotheekdeel overnemen

Op het moment dat de woning op beiden namen stond is het van belang om deze over te nemen. U schrijft de woning en de hypotheek over op een van de beide namen, maar dat betekent bovendien dat het hypotheekdeel dient te worden overgenomen. In de meeste gevallen zal dit ertoe leiden dat de ex-partner die in de woning blijft wonen een meer uitgebreide hypotheek aan zal moeten gaan. Met dat bedrag is het mogelijk om het deel van de ander als het ware over te nemen en daardoor de gehele woning in het bezit te krijgen, uiteraard belast met de hypotheek.

Meewerking van de bank

De bank dient hierin medewerking te verlenen, iets wat helaas niet altijd even goed gebeurt. In een aantal van de gevallen zal de bank vasthouden aan de strenge hypotheeknormen van dit moment. Doorgaans zijn de nieuwe normen van 1 januari 2013 van kracht, wat betekent dat het bijvoorbeeld verplicht is om direct af te gaan lossen. Dit kan de maandlasten gemakkelijk met een paar honderd euro verhogen. Bovendien dient u deze lasten nu volledig zelf op te brengen, waardoor de bank kritisch zal kijken naar de hoogte van uw inkomen en uw mogelijkheden om de kosten te dekken.

Soepele opstelling AFM

De AFM heeft echter laten weten dat de banken zich niet strikt aan de hypotheektoets hoeven te houden, ze hebben in het geval van een echtscheiding wat meer speelruimte. De AFM geeft aan dat de banken maatwerk zullen moeten leveren, om hun klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dit dient er uiteindelijk vooral toe te leiden dat zo min mogelijk consumenten te maken krijgen met financiële problemen. Uiteraard gelden de richtlijnen ook voor samenwonenden die de relatie verbreken en daardoor met een eigen woning achterblijven, die ze maar lastig op een enkel salaris kunnen financieren.